«ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ»

Εισαγωγή

Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Μπορείς να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» με την προϋπόθεση αγοράς προϊόντων άνω των 15€ από το ηλεκτρονικό κατάστημα – Eshop της εταιρείας μας https://eshop.pitenis.gr.

O διαγωνισμός «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α.ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ GOURMET ΤΡΟΦΙΜΩΝ»που εδρεύει στην Κοζάνη, 5ο χλμ Κοζάνης – Νέας Νικόπολης, εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρεία».  Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας & marketing με στόχο τη διαρκή επαφή με τους καταναλωτές.

Πρέπει να γνωρίζεις πως, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, έχεις ενημερωθεί και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης» και την «Πολιτική Απορρήτου» που τηρεί η  «ΑΦΟΙ Α.ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ».

Α. «Όροι  Διαγωνισμού «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ»

Α.1. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 04 Απριλίου 2021 (μέτα απο παράταση της αρχικής ημερομηνίας διαγωνισμού: 14 Μαρτίου 2021), ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59μ.μ. Συμμετοχή που υποβάλλεται πριν ή μετά τις ως άνω ημερομηνίες δεν λαμβάνεται υπόψη.

Α.2. Ο διαγωνισμός «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» θα ενεργοποιηθεί από τον υπολογιστή του χρήστη μέσω διαδικτύου, αφού προηγηθεί αγορά προϊόντων αξίας μεγαλύτερης των 15€ (δεκαπέντε ευρώ) από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://eshop.pitenis.gr.
Η υποβολή των απαραίτητων δεδομένων για την πραγματοποίηση της πώλησης των προϊόντων μας…

• Όνομα (υποχρεωτικό)
• Επίθετο (υποχρεωτικό)
• Όνομα Εταιρίας (προαιρετικό)
• Διεύθυνση τιμολόγησης (υποχρεωτικό)
• Διεύθυνση αποστολής, εάν είναι διαφορετική (υποχρεωτικό)
• Τηλέφωνο (υποχρεωτικό)
• Διεύθυνση email (υποχρεωτικό)
• Όνομα μέλους (username) εφόσον εγγραφείτε στο Ε-shop μας. (υποχρεωτικό)
• Kωδικό πρόσβασης (login password), εφόσον εγγραφείτε στο Ε-shop μας. (υποχρεωτικό)
• Επιλογή τρόπου καταβολής πληρωμής (υποχρεωτικό)

…συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Α.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: α) οι υπάλληλοι και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι σύζυγοι αυτών καθώς και οι συγγενείς τους, α’ και β΄ βαθμού, β) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και γ) οι εργαζόμενοι καθώς και οι συγγενείς τους, α’ και β΄ βαθμού, των εταιρειών IMCG BRANDS A.E. και INTERBRAND MARTECH SERVICES A.E.

Α.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων, για επόμενες προωθητικές ενέργειες, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή δικαιώματος για τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων στα πλαίσια πραγματοποίησης προωθητικών ενεργειών ή για την ενημέρωση του συμμετέχοντος για υπηρεσίες και προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας, με βάση και την Πολιτική Απορρήτου που αναφέρεται στον ιστοσελίδα μας.

Α.5. Οι επισκέπτες – συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αυτόματα δηλώνουν ότι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και ότι επιθυμούν να τους αποστέλλονται, από αυτήν, μηνύματα σε ηλεκτρονική μορφή (online). Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, από το ως άνω αρχείο, μετά τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στο τηλέφωνο +302461022726, ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Ιστοσελίδας και του E-Shop.

Β. «Όροι Διεξαγωγής Κλήρωσης»

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους:

Β.1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, φυσικά πρόσωπα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, όσον αφορά στο διαγωνισμόμε τον τίτλο «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ».

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό,προϋποθέτει από τον κάθε επισκέπτη-συμμετέχοντα, να έχει διασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» εξασφαλίζεταιμε την αγορά προϊόντων άνω των 15€ από το ηλεκτρονικό κατάστημα – Eshop της εταιρείας μας https://eshop.pitenis.gr.

Β.2] Ασφάλεια πληροφοριών

Η Διοργανώτρια Εταιρεία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει την ίδια και τους επισκέπτες της από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχει στην κατοχή της. Συγκεκριμένα, η  Διοργανώτρια Εταιρεία χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό SSL Let’s Encrypt με κρυπτογράφηση 128 bit, για την ασφάλεια του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» και την προστασία του απορρήτου των στοιχείων των επισκεπτών.

Β.3] Ημερομηνία Κλήρωσης

Η  κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα κεντρικά γραφεία τηςΕταιρείας «IMCG BRANDS A.Eστην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 340, Νέο Ψυχικό 15451, στις 07 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00μ.μ.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της και πάντως πριν από την ως άνω ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης, να μεταβάλει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στους «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης» της Διοργανώτριας Εταιρείας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας  Εταιρείας.

 Β.4] Ρητή Δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Όλοι οι επισκέπτες – συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, την κλήρωση καθώς και τους όρους Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας. Όποιος επισκέπτης – συμμετέχων δεν αποδέχεται τους άνω όρους αυτούς, ολικά ή μερικά, ενημερώνει τη Διοργανώτρια Εταιρεία με email, η οποία τον διαγράφει από τον κατάλογο των συμμετεχόντων και συνεπώς και της κλήρωσης, αλλά και από τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Διοργανώτρια για περαιτέρω προωθητικές ενέργειες. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,

(β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την κλήρωση στην οποία θα μετέχουν,

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,

 (ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία με σκοπό την συμμετοχή τους στην κλήρωση,

(στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους, στη Διοργανώτρια Εταιρεία, για την προβολή του διαγωνισμού και της κλήρωσης ως και τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων, στην επίσημη ιστοσελίδα «https://pitenis.gr», αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων (π.χ. φωτογράφιση με το αποκτηθέν δώρο),

(η) η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συγκεκριμένου και μόνο δώρου,

(θ) η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων,

(ι) παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι ο συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από την Προωθητική Ενέργεια, για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης».

Β.5] Αποκλεισμός Συμμετεχόντων στην κλήρωση

Από την Κλήρωση αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας, ως ανωτέρω στην παράγραφο (Β1), όσοι στερούνται πλήρως ή μερικώς δικαιοπρακτικής ικανότητας και όσοι είναι κάτω των 18 ετών.

(β)  Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης».

(γ) Όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποστείλουν υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο στις ως άνω επίσημες ιστοσελίδες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

(δ) Οι εργαζόμενοι και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι αυτών καθώς και συγγενείς τους α’ και β΄ βαθμού.

(ε)  οι εργαζόμενοι καθώς και οι συγγενείς τους, α’ και β΄ βαθμού, των εταιρειών IMCG BRANDS A.E. και INTERBRAND MARTECH SERVICES A.E.

στ) Όσοι έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία ολικά ή μερικά. 

ζ) Όσοι δεν πληρούν τις ως άνω ταχθείσες προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής.

Β.6] Δώρα – Κλήρωση

Κάθε επισκέπτης – συμμετέχων, με την έγκυρη συμμετοχή του και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού, διεκδικεί με κλήρωση ως μοναδικό δώρο μια smart TV «Philips 7500er 58″ 4K».

Κλήρωση Δώρου

Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ. στα κεντρικά γραφεία τηςΕταιρείας «IMCG BRANDS A.Eστην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 340, Νέο Ψυχικό 15451 και θα αναδειχθούν συνολικά μέσα από αυτήν ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών.

Για την παράδοση του δώρου, ο/η νικητής/τρια θα ειδοποιηθεί από τη διοργανώτρια με μήνυμα στο Ηλεκτρονικό του/της Ταχυδρομείο. Η κλήρωση του Διαγωνισμού, για την ανάδειξη ενός (1) νικητή και ενός (1) επιλαχόντα, θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ηλεκτρονικής κλήρωσης με χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού αρχείου, (περισσότερες πληροφορίες στο «http://www.random.org/terms»), στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στην κλήρωση συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων του Διαγωνισμού, από τις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. έως τις 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59μ.μ. Το όνομα του νικητή που θα προκύψει από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα «https://pitenis.gr», όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.

Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ αυτών ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τον κατάλογο, είναι αυτονόητο ότι εκπίπτει του δικαιώματος παραλαβής δώρου.

Ο/Η νικητής/τρια θα ενημερωθεί από το Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο Ηλεκτρονικό του/της Ταχυδρομείο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας,  με τον  κληρωθέντα νικητή του διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, με e-mail και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα «https://pitenis.gr», δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο κληρωθείς επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ζητήσει από το νικητή, για λόγους διασταύρωσης των στοιχείων που απαιτούνται για την παραλαβή του δώρου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί τέτοιο έγγραφο, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αρνηθεί την παράδοση του δώρου και θα κληθεί ο επιλαχών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματός τους, οι νικητές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη από δημόσια αρχή ή με την μέθοδο ψηφιακής εξουσιοδότησης μέσω του ανάλογου ιστοτόπου gov.gr

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο και δεν εξαργυρώνονται ούτε ανταλλάσσονται με άλλα δώρα, πράγματα και εν γένει προϊόντα και υπηρεσίες

Β.7] Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το διαγωνισμό και την κλήρωση, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την κλήρωση και τους όρους πολιτικής απορρήτου και τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα «https://pitenis.gr». Επίσης, η Διοργανώτρια μπορεί να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγή των προσφερομένων δώρων.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν μη πραγματοποίηση του διαγωνισμού ή της κλήρωσης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα δώρα παρέχονται στους τυχερούς αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της ως άνω Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

Β. 8] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Β. 9] Επίλυση Διαφορών

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την κλήρωση, την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων αυτών και των όρων πολιτικής απορρήτου, αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια της Κοζάνης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

TOP

X