Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, απευθύνεται, σε εσάς, τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Ε-Shop») και της ιστοσελίδας της εταιρείας μας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο: https:// eshop.pitenis.gr.

Μέσω αυτής, σας ενημερώνουμε για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία μας για την προστασία των δεδομένων σας, προσωπικού χαρακτήρα και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ Α.ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΙΤΕΝΗΣ» ή «PITENIS» που εδρεύει στην Κοζάνη, 6ο χλμ Κοζάνης Νέας Νικόπολης, τηλ.. +30 24610-22726 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία»), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Ιστοσελίδας και του E-Shop.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και το E-Shop της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP

Η ιστοσελίδα μας, https:// eshop.pitenis.gr, φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μας (E-Shop), μέσω του οποίου σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αγοράζετε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα προϊόντα μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, που μας παρέχετε μέσω του E-SHOP, για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και την παροχή των υπηρεσιών μας, την επικοινωνία και ενημέρωση σας σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγείλατε, το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων και τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, π.χ., φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Σας ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πώλησης των προϊόντων μας, δηλαδή:

• Όνομα (υποχρεωτικό)

• Επίθετο (υποχρεωτικό)

• Όνομα Εταιρίας (προαιρετικό)

• Διεύθυνση τιμολόγησης (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση αποστολής, εάν είναι διαφορετική (υποχρεωτικό)

• Τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση email (υποχρεωτικό)

• Όνομα μέλους (username) εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Κωδικό πρόσβασης (login password), εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Επιλογή τρόπου καταβολής πληρωμής (υποχρεωτικό)

Τα ανωτέρω στοιχεία, είναι τα επιβαλλόμενα για την τιμολόγηση των προϊόντων μας, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, την αποστολή τους μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, καθώς και για να μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε και την αναμενόμενη προθεσμία παράδοσης αυτών.

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών και πληρωμής σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας σας, μεταβαίνετε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο διαχειρίζεται την επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, με ασφάλεια και με δική του αποκλειστικά και μόνον ευθύνη.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει ηλεκτρονικά, μόνο επιβεβαίωση της εξόφλησης της παραγγελίας σας. Για τις δε, επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες μας, υπεύθυνο για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον το συνεργαζόμενο με εμάς πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων, που έχετε καταβάλει με αντικαταβολή, θα πρέπει να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας χορηγήσετε με την υποβολή του αιτήματος επιστροφής.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που της χορηγείτε μέσω του E-Shop, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης (πώληση προϊόντων) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που πηγάζουν από το νόμο, π.χ., φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά..

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία προϊόντων μας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για δέκα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές (φορολογικές) και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Εάν δεν πραγματοποιήσετε παραγγελία και απλά εγγραφείτε στο Ε-Shop μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, όπως συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα για την επεξεργασία πληρωμών με χρήση κάρτας, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων μας σ’ εσάς που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, μέσω του Ε-Shop μας, αποθηκεύονται ασφαλώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα και Γερμανία) και δεν πραγματοποιούμε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ιστοσελίδας μας και το E-Shop μας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου, του ονόματος, του κωδικού και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “i-bank e-Commerce” της Εθνικής τράπεζας και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο https:// eshop.pitenis.gr, υπάρχει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας με τίτλο «ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ» προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Σας ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημα ή αίτημά σας, δηλαδή:

• Το όνομα σας (απαιτείται)

• Email (απαιτείται)

• Θέμα (προαιρετικό)

• Το μήνυμα σας

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα, με βάση της συγκατάθεσή σας που μας παρέχετε με την αποστολή του ερωτήματος ή αιτήματός σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα ή αίτημά σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται), συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα (Εθνική τράπεζα) για την επεξεργασία πληρωμών, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση σε εσάς των προϊόντων μας που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας, με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε. Αν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τα τροποποιήσουμε ή να τα ενημερώσουμε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας, όπου:

α) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή

β) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία ή

γ) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

δ) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Έτσι αν π.χ. επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας απενεργοποιώντας την αντίστοιχη εναλλαγή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μία απόφαση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Το δικαίωμα σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε απευθυνόμενοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ε-mail: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαίωμα σας, για να ασκήσετε αυτά ή αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +30 24610 22726 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected].

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση της ταυτότητας σας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτηση σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. H παρούσα έκδοση, συντάχθηκε στις 29/10/2018.

TOP

X